Chcete podpořit a reprezentovat BMSS, z. s. - staňte se členem!

Brněnský městský střelecký sbor, z. s., Stamicova 345/12, Kohoutovice, 623 00 Brno, IČO 26620235

Brněnský městský střelecký sbor, z. s. (dále jen  BMSS) vznikl v roce 1993 za podpory tehdejšího primátora města Brna ing. Jiřího Horáka jako obnovení tradičního historického spolku majícího své počátky v obraně města proti Švédům v roce 1645 a dále v dobách pruského a francouzského nebezpečí koncem 18. a počátku 19. st.
Současný sbor od roku 1993 mnohokrát reprezentoval naše město Brno při různých slavnostních příležitostech, z nichž zvláště připomínám návštěvu anglické královny v našem městě v roce 1996 a návštěvu papeže v roce 2009. BMSS se účastnil mnoha zahraničních cest na bojiště 1. světové války, na místech bojů zřídil bronzové pamětní desky se znakem města Brna s připomínkou padlých brněnských občanů v 1. světové válce na bojištích v Redipuglia - Palazzo u města Gorizzia v Itálii, dále na hoře Mengore u Tolminu (Slovinsko), Monte Grappa v Itálii a také na starším bojišti z r. 1859 u San Martina v Itálii. Účastňujem se setkání ostrostřeleckých a tradičních vojenských historických jednotek zemích Evropské unie a také střeleckých závodů v kategoriich pistole a puška služební. V souvislosti se světovou válkou obnovil sbor na Ústředním hřbitově dva hroby zapomenutých osobností této doby, velitele ponorky Rudolfa v. Singule a šoféra Leopolda Lojky.  Připomínky padlých brněnských občanů a vojáků ve světové válce v mnohém navazují na nadcházející sté výročí vzniku Československé republiky, na němž se BMSS sbor hodlá dle svých možností v letošním roce podílet. Činnost BMSS je zdokumentována ve třech publikacích, které sbor od svého zřízení v r. 1993 vydal.
BMSS  nabízí své členství zájemcům o vojenskou a policejní historii 17. - 20. st., zejména brněnskou, kteří projeví zájem podílet se na činnosti sboru i na veřejné reprezentaci v historické uniformě a výstroji sboru. Majitelé zbrojního průkazu a zbraní se mohou zúčastňovat sportovní akcí, pořádaných sborem u nás i v zahraničí ve střelbě jak z historických, tak i ze služebních zbraní.
BMSS podpoří nové zájemce o členství při šití nové historické uniformy sboru vzor 1904. Zbraň a střelecké pomůcky si každý člen sboru opatřuje na své náklady. Zájemce, který nemá zbrojní průkaz, se může na činnosti sboru podílet dalšími aktivitami a není nijak omezen. Členské schůze se konají jednou měsíčně ve středu města a členové platí roční členský příspěvek.