OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací


Jubilejní a výroční akce Brněnského městského střeleckého sboru, v roce 2018.


11.12.2018 21:25

Čtvrt století trvající napoleonské války přinášely Evropě a pochopitelně i našim zemím mnoho lidských utrpení, válečných škod a především nevinných obětí vehnaných do válečné vřavy tehdejšími panovníky. Proto, když Vídeňský kongres ukončil toto válečné běsnění, vyvstala potřeba vystavět na paměť lidských utrpení a zmařených životů nadčasové připomenutí - Pomník míru - připomenutí budoucím na dlouhou dobu uzavřený mír a nedůstojnost válek mezi národy. Stalo se tak v různých zemích a zásluhou moravských stavů a sněmu i v hlavním městě Moravy, Královském městě Brně, a to poměrně brzy po ukončení napoleonských válek v letech 1816 - 1818.

Podnět vzešel z okruhu šlechty a úředníků místodržícího na Moravě Antonína Bedřicha hraběte Mitrowského (1770 - 1842) a starohraběte Huga Salma a pod jejich vedením se rozběhly organizační a stavební práce. Architektonickým návrhem byl pověřen Alois Ludvík Pichl, architekt pracující zejména v uherských zemích a v Rakousku. Starohrabě Salm neprosadil litinovou variantu pomníku a zvítězila kamenná kvádrová podoba jehlanu postavená z materiálu, vytěženého v lomech v okolí Brna, na Hádech, v Pozořicích a Tišnově. Pod vedením stavbyvedoucího Františka Beneše si kamenická firma Jana Nissela si dala na stavbě záležet, pečlivé opracování kamene je dodnes patrné a podpůrné figury lvů byly zhotoveny z litavského vápence a pozlaceny. Místo kolem pomníku a přilehlý park se stal promenádou Brńanů, park se na noc uzavíral a pomník až na poškození úderem blesku v roce 1887 přežil do r. 1918 s německými nápisy. Tyto nápisy na pomníku dostaly za 1. republiku českou podobu a náhradní deska v českém jazyce celkem věrně informovala o původu a významu obelisku. Horší časy nastaly po roce 1945, kdy se zrodil nápad odstranění památníku a na jeho místě vybudování pomníku a Hrobu neznámého vojína. Naštěstí k tomu nedošlo.

Členové Brněnského městského střeleckého sboru, z. s. se rozhodli využít tohoto dvousetletého jubilea k důstojné oslavě stavby Památníku míru a k uctění všech padlých a zemřelých v napoleonských válkách. Za podpory Jihomoravského kraje a dalších příznivců vojenské historie se podařilo zorganizovat vzpomínkovou akci v sobotu 6. října 2018, která začínala bohoslužbou v katedrále sv. Petra a Pavla a pokračovala pietním aktem u Památníku a následným pochodem středem města Brna. Za doprovodu dechové hudby se pochodu zúčastnilo na 150 uniformovaných členů tradičních regimentů z České republiky i ze zahraničí. Po skončení oficiálních záležitostí se všichni účastníci zúčastnili malého občerstvení v prostorách Staré radnice.

Všechny tradiční jednotky, které se slavnosti zúčastnily s praporem, obdržely od BMSS pamětní stuhu, vyrobenou k dvousetletému výročí, a požehnanou v katedrále 6. 10. 2018. Každá jednotka obdržela písemné potvrzení o požehnání stuhy brněnským biskupem. Všichni účastníci slavnosti obdrželi Pamětní list na tuto událost a sponzoři dostali zvláštní děkovný list. Čestnými hosty brněnské slavnosti byla JCKV arcivévodkyně Camilla Habsburg - Lothringen a přímá potomkyně jednoho ze stavitelů Památníku míru hraběnka Marie Salm Reifferscheidt - Raitz a pobočník JCKV Karla Habsburského generálmajor Peter Pritz z Vídně. Čestní hosté obdrželi pamětní střelecký terč s výjevem z odhalení obelisku v roce 1818.

A protože v letošním roce uplynulo 25. let od obnovení činnosti BMSS,z. s.  bylo 12 členů sboru rozkazem velitele Vlastimila Schildbergera povýšeno do vyšších hodností.